Kamil Romaniuk: Radykalizm społeczny

Wbrew proroczym zapowiedziom opiniotwórczych mediów i społecznych „autorytetów”, Polska XXI wieku nie okazała się być tą wymarzoną Polską, której dobrobyt i siła gospodarcza zapewniałby jej godne miejsce wśród europejskich, czy też światowych potęg, jak to niegdyś w naszej historii bywało. Polska XXI wieku nie okazała się być nawet „wystarczającym krajem” …

Piotr Puciński: José Antonio – poległy w imię Boga i Hiszpanii

Przełom drugiej i trzeciej dekady XX wieku to lata nękającego cały świat kryzysu gospodarczego, konfrontacji – nie tylko słownej – przeciwnych sobie obozów politycznych, a nawet licznych przewrotów wewnątrzpaństwowych. Czynniki te determinowały powstanie ruchów narodowo – radykalnych w wielu krajach Europy, a także służyły krystalizowaniu się ich ideologii. W Polsce …

Piotr Puciński: Imigranci – koń trojański naszych czasów?

Dynamika, częstotliwość, a przede wszystkim szczegółowa diagnoza przyczyn i skutków znaczących wydarzeń zachodzących w otaczającym nas świecie, często prowadzą do poszukiwań sytuacji z przeszłości, wykazujących w pewnych punktach zbieżności. Analogia zdarzeń teraźniejszych z przeszłymi czasem pozwala wręcz na śmiałe stwierdzenie: historia lubi się powtarzać. Wielowątkowe rozpatrywanie być może największego problemu …

Kamil Romaniuk: Narodowy Radykalizm wczoraj i dziś

Od jakiegoś czasu napływają głosy o konieczności zmiany znaczenia narodowego radykalizmu w obecnej dobie z racji jego rzekomej dezaktualizacji w zderzeniu z obecną rzeczywistością. Trzeba przyznać, że są to niebywale dziwne głosy dlatego, że na dobrą sprawę dziś narodowy radykalizm jest określeniem enigmatycznym nawet wśród działaczy chlubnie mieniących się narodowymi …