Agata Reczek: Do polskiej kobiety

„Od ciebie zależy uzdrowienie przyszłych pokoleń. Bo jaką panną jesteś teraz, taką potem będziesz żoną i matką, obywatelką i wychowawczynią.”– te słowa kieruje do młodych kobiet o. Marian Pirożyński w książce „Panna Chrześcijanka”. Obarcza on przedstawicielki płci pięknej niezwykle istotnym zobowiązaniem wobec przyszłości rodziny i narodu. Czy polskie kobiety mają świadomość, jak wielka odpowiedzialność ciąży na ich barkach?

Przyglądając się postawie większości kobiet można odnieść wrażenie, że stały się głuche na głos własnego sumienia i zagubione w świecie serwującym im tak wiele możliwości. Zapominając o wadze wszelkich cnót bardzo często sięgają po egoizm, nieświadome tego, jak ich wybór ma ogromny wpływ na środowisko, w jakim się znajdują. Już sama popularność czarnych protestów w Polsce świadczy o wyborze wygody, a forma, jaką obrał ten strajk, o braku szacunku do własnej kobiecości.

Istotnym problemem, z jakim mierzy się współcześnie kobieta jest to, że jej kobiecość jest uznawana we współczesnym świecie za problem. Naturalne predyspozycje kobiety uznawane są za słabość. Wiele „zasług” przy tym osiągnął współczesny ruch feministyczny, który utożsamia walkę o prawa kobiet ze zrównaniem kobiety z mężczyzną pod praktyczne wszystkimi względami. Wynikiem tego jest wszechobecny kryzys kobiecości. Kobiety nie chcą być kobiece, bo wydaje im się, że kobiecość ujmuje im na wartości. Jednym z zadań, jakie stoją przed współczesną kobietą jest przywrócenie godności i dumy, jaka powinna płynąć z kobiecości. Kobiety muszą stworzyć na nowo modę na kobiecość! Modę, która będzie wyrażała siłę płynącą z kobiecości – siłę moralności, godności, piękna i wrażliwości.
„Stać was na to, aby dziś zerwać z głupią i nieskromną modą, z całym zachowaniem, które obraża godność polskiej dziewczyny. Stać was na to, aby wprowadzić nowy obyczaj, nowy styl, nowy sposób zachowania się, godny, skromny. Styl, który będzie strzegł godności waszego ciała i waszego serca, przyszłych rodzin i obyczaju narodowego. Wy pierwsze zacznijcie żyć tym nowym stylem. Stwórzcie go. Wypracujcie. Narzućcie go innym: waszym siostrom, koleżankom, kolegom. A potem zażądajcie waszą własną postawą, aby w tym stylu i inni do was się odnosili. Zachowując się godnie, same będziecie miały prawo oczekiwać takiego zachowania od innych, będziecie miały prawo żądać go dla siebie. To będzie wasz wspaniały Maryjny czyn.” – mówił Kardynał Stefan Wyszyński do polskich kobiet. Te słowa zobowiązują do walki z wszechobecną pornografią i uprzedmiotowieniem kobiet poprzez wulgarną modę i styl życia. Zobowiązują do rewolucyjnej postawy wobec szerzącej się plagi obyczajowego liberalizmu. Walka o kobiecą godność to zadanie dla polskiej kobiety!
Świat potrzebuje kobiecych kobiet, chociażby dla samej swej harmonii, gdyż kolejnym problemem wynikającym z barku akceptacji kobiecości jest zanikanie męskości. Kiedy świat staje się pełen „męskich” kobiet odbija się to również na mężczyznach, którzy to stają się coraz bardziej zniewieścieli i słabi. Współcześnie na ulicach (szczególnie dużych miast) można łatwo zaobserwować zanikanie męskości i kobiecości, chociażby w ubiorze czy sposobie zachowania. Sporo kobiet goni za męskim stylem życia, co skutkuje tym, że mężczyźni zapożyczają wiele cech od kobiet. Tworzy to kuriozalne karykatury, które próbują na siłę stać się kimś, kim nie są, nie umiejąc sprostać wyzwaniom, jakie postawił im Bóg powołując ich do życia w tej, a nie innej skórze.

„Od ciebie zależy uzdrowienie przyszłych pokoleń” – powtórzmy raz jeszcze te dobitne słowa. Czyż nie są to słowa zobowiązujące? O. Marian Pirożyński mówi nam, że to od kobiet zależy przyszłość naszego narodu. Niestety nie wszystkie kobiety chcą słyszeć te słowa, bagatelizując swoją misję poprzez ślepe naśladownictwo mężczyzn.

Misją dziejową kobiety jest wznosić na wyżyny moralne swoją ojczyznę. Stawiać wysoko poprzeczkę tam, gdzie zasady przestają mieć znaczenie. Być nie tylko strażniczką domowego ogniska, ale być strażniczką zasad moralnych dla swojego otoczenia. Być strażniczką odpowiedzialną za swoją rodzinę i naród. Stawiając wymagania tym, którzy ją otaczają poprzez własną postawę.

Kobiety muszą wziąć na poważnie swoją misję wychowywania przyszłych pokoleń, która realizuje się przede wszystkim w macierzyństwie, w przygotowaniu człowieka do życia w społeczeństwie, a także w wyznaczaniu nowym pokoleniom drogi do zbawienia poprzez wychowanie w wartościach wiary katolickiej i dyscyplinie. Dać życie i wychowanie człowiekowi to ogromnie ważne zadanie, niezwykle bagatelizowane w dzisiejszych czasach. To zadanie kluczowe, gdy rodzi się tak mało dzieci, a małżeństwa tak często się rozpadają. Polski naród potrzebuje odpowiedzialnych matek, które dadzą mu wiernych i uczciwych synów oraz mądre i odważne córki. Miłość do ojczyzny nakazuje napełniać ziemię polską i czynić ją sobie poddaną. (…) Jeśli zabraknie obywateli polskich, ziemia nasza też będzie poddana, ale obcym narodom, które wypełnią przyrodzone prawo Boże wobec życia. To prawo przyrodzone jest mocniejsze od praw historycznych. Dlatego jesteśmy świadkami, jak imiona głupich narodów, które zbuntowały się przeciwko obowiązkom rodzenia życia, wymazane są z ziemi; siedziby ich narodów wypełniają narody obce, najeźdźcze w imię prawa do przestrzeni życiowej. – to kolejne słowa Kardynała Wyszyńskiego skierowane do kobiet (pochodzą z książki „Miłość i sprawiedliwość społeczna” z rozdziału skierowanego do matek). Przestrzegają one przed losem krajów zachodnich, które pochłonięte są kryzysem imigracyjnym, gdyż zbuntowały się przeciwko obowiązkowi dawania życia. Wyrazem patriotyzmu kobiet powinna być nie tylko aktywność społeczna, ale również odpowiedzialność za przyszłe pokolenia – rodzenie życia, wychowanie oraz dawanie przykładu.

Stać nas na to, aby na przekór współczesnej modzie kreować nowy styl. Styl kobiety odpowiedzialnej i wiernej ideałom, szanującej swoją godność, dbającej o czystość serca swego i swoich bliźnich. Styl kobiety, która wznosi innych na wyżyny moralne i odważnie bierze jarzmo uzdrowienia przyszłych pokoleń na siebie, bo wie jak ważne jest jej zadanie.

Źródło: https://kierunki.info.pl/

Jeden komentarz

  1. Tak. Zgadzam się w całości. Polski, to nie tylko najpiękniejsze kobiety na świecie, ale także godne, mądre i odpowiedzialne istoty. Naszym zadaniem jest ich bronić ich w każdej sytuacji i być wobec Nich więcej niż uprzejmymi. To skarb.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *