Piotr Puciński: Imigranci – koń trojański naszych czasów?

Dynamika, częstotliwość, a przede wszystkim szczegółowa diagnoza przyczyn i skutków znaczących wydarzeń zachodzących w otaczającym nas świecie, często prowadzą do poszukiwań sytuacji z przeszłości, wykazujących w pewnych punktach zbieżności. Analogia zdarzeń teraźniejszych z przeszłymi czasem pozwala wręcz na śmiałe stwierdzenie: historia lubi się powtarzać. Wielowątkowe rozpatrywanie być może największego problemu …